67-115 Bytom Odrzański, ul. Kościelna 9, tel. 68 3884149, fax 68 3885427, zsbosekretariat@wp.pl
  Projekty edukacyjne
 
Zarządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn. 20.08.2010 nałożyło na szkoły gimnazjalne wymóg zorganizowania pracy metodą zespołowego projektu edukacyjnego dla wszystkich uczniów gimnazjum, począwszy od uczniów kończących naukę w roku szkolnym 2011/2012. 
Temat zrealizowanego projektu znajdzie się na świadectwie ukończenia gimnazjum każdego ucznia.
Uczniowie naszego gimnazjum, klasy II, także muszą zrealizować projekt. Poniżej podano wyjątki z Regulaminu realizacji projektu edukacyjnego przez uczniów Gimnazjum w Bytomiu Odrzańskim.
 

1.      Do zadań uczniów należy:

a)      Wybór tematyki projektu po zapoznaniu się z celami i problematyką przedstawioną

                    przez opiekuna projektu.

b)      Wspólnie z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy

                    w realizacji projektu, podziału zadań w zespole.

c)       Czynne uczestniczenie w realizacji projektu i wywiązywanie się z podjętych

                     i wyznaczonych zadań.

d)      Publiczna prezentacja projektu po jego zakończeniu.

 

Realizacja projektów

 

       1. Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem    uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności czas realizacji projektu, formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac, podział zadań w zespole i zasady współpracy, kryteria oceny projektu, sposób prezentacji i podsumowania projektu, wpisując je do karty realizacji projektu.

     2. Etapy realizacji projektu:

              a) Planowanie projektu.

              b) Przygotowanie uczniów do pracy (zapoznanie z metodą projektu, przedstawienie  problemu lub listy tematów).

              c) Wybór tematów.

              d) Przygotowanie dokumentacji projektu.

              e) Realizacja projektu.

              f) Publiczna prezentacja.

       3.  Projekty są realizowane na zasadach określonych przez opiekuna oraz po rozpatrzeniu uwag uczniów biorących w nich udział.

       4.  Dyrektor zapewnia i stwarza warunki do realizacji projektu w ramach posiadanych środków.

       5.  Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu w  godzinach jej pracy wyłącznie pod opieką opiekuna lub innych nauczycieli.

       6.   Projekt kończy publiczna prezentacja, której ramy oraz termin winny być określone przez      opiekuna projektu w porozumieniu z dyrektorem.

       7.   Miejsce i termin prezentacji powinien zapewnić możliwie najszerszy udział w niej uczniom, rodzicom oraz innym uczestnikom i zaproszonym gościom.

8.      Jeśli prezentacja projektu ma miejsce w ciągu tygodnia nauki, nie przewiduje się w tym tygodniu większych form sprawdzających.

Lista tematów do wyboru:

 

TEMAT

OPIEKUN GRUPY PROJEKTOWEJ

1. Matematyka, która procentuje. Jak działają procenty w bankach?

 Maria Oborska

 

2. Planujemy wycieczkę.

Maria Oborska

3. Jak się tworzy gazetę (audycję telewizyjną, program telewizyjny)?

Leokadia Sietkiewicz

4. Mój świat w obiektywie kamery filmowej.

Leokadia Sietkiewicz

5. Jaki wpływ na nasze życie ma Internet?

Leokadia Sietkiewicz

6. Jak na przestrzeni wieków mówiono o miłości?

Leokadia Sietkiewicz

7. Dlaczego uczniowie nie lubią czytać lektur?

Leokadia Sietkiewicz

8. Jak modnie i stosownie ubrać się na różne okazje?

Leokadia Sietkiewicz

9. Jaką rolę w języku współczesnej młodzieży odgrywają zapożyczenia?

Leokadia Sietkiewicz

10. Jak powstaje film?

Leokadia Sietkiewicz

11. Jak uczniowie Europy ubierają się do szkoły?

Leokadia Sietkiewicz

12. Jak powinna wyglądać lista lektur nastolatka?

Leokadia Sietkiewicz

13. Co warto pokazać w naszym mieście?

Helena Morel

14. Jak wyglądało życie mieszkańców dawnej wsi a jak dziś?

Helena Morel

15. „Jeden dzień z tysiąca lat” – jak wygląda życie mieszkańców mojego miasta?

Helena Morel

16. W jaki sposób przekonać uczniów do naszej szkoły?

Helena Morel

17. Jak przystąpienie do Unii Europejskiej zmieniło nasze życie?

Helena Morel

18. Jakie osoby uważasz za zasłużone dla społeczności lokalnej – z przeszłości bądź z dnia dzisiejszego?

Helena Morel

20. Ślady przedwojennej kultury niemieckiej w moim mieście.

Ilona Bigos

21. Gry dydaktyczne a lektury szkole – opracowanie gry dydaktycznej do danej lektury.

Irena Sauter

22. Z książką przez wieki – historia książki.

Irena Sauter

23. Przedstawienie teatralne na podstawie „Dziadów” Adama Mickiewicza.

Irena Sauter

 

24. Korzyści płynące z UE dla mieszkańców Bytomia Odrzańskiego

Alfreda Fillip

 

25. Jaki jest wpływ reklam na rozwój małej przedsiębiorczości

Alfreda Fillip

 

26. Internetowa mapa wsi

Alfreda Fillip

 

27. Jak zbudować jacht?

Grzegorz Steciąg

 

28. Ile kosztuje remont domu?

Grzegorz Steciąg

 

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Copyright 2008-2010 by Bogdan Banaś